Velkommen til

”Det indre paradigmeskift”

Et 3 måneders onlineforløb til dig,

der ønsker et personligt gennembrud

***Nyt hold starter d.28. februar 2024***

Transformer dit gamle paradigme og skab dit gennembrud

Er du klar til at få mere ud af dit liv?

Et dybtgående kursus designet til at hjælpe dig med at befri dig selv fra de begrænsninger, som fortidens mønstre og overbevisninger har pålagt dig. Med over 40 års erfaring som coach og terapeut i indre barn terapi, traume, essens- og nærværsarbejde, er jeg dedikeret til at hjælpe dig på din rejse mod heling og personlig transformation.

Dette kursus er skabt til dig, der ønsker at:

Hvem henvender kurset sig til?

Dette kursus er ideelt for alle, der ønsker at bryde fri fra fortidens byrder og skabe en mere opfyldende, autentisk og selvsikker voksenlivsførelse. Det er for dig, der ønsker at føle dig værdig til kærlighed, succes og glæde. Uanset om du har oplevet traumer, lavt selvværd eller blot føler dig fanget i gamle mønstre, vil dette kursus give dig de redskaber og indsigter, du har brug for for at skabe en dyb og varig forandring.

Du vil på kurset få adgang til guidede rejser, forandringsprocesser, redskaber du straks kan gå i gang med, så du hurtigt mærker en forandring i din hverdag, og du får fortalt hvad du skal gøre trin for trin. Du bliver holdt til ilden og du modtager videoer og øvelser i din indbakke hver uge, som kan hjælpe dig til at holde fast og til at skabe den forandring du ønsker. Du får hjælp til at holde fokus på din proces og på de ændringer du ønsker at skabe.

Kurset er en kraftfuld rejse mod heling, forvandling og personlig empowerment. Jeg er med dig hele vejen, så du er aldrig alene og du har mulighed for at få personlig sparring og inspiration af mig under hele forløbet.

Tag det første skridt

Opdag dit indre barn paradigme

Når vi arbejder med paradigmeskift og loven om tiltrækning kan vi ikke undgå at komme ind på, hvad vi kunne kalde “Indre barn paradigme”.

EN MODERNE TILGANG
Arbejdet med Indre Barn og Paradigmeskift er en moderne terapeutisk tilgang, der fokuserer på at forstå og hele de sårede eller følelsesmæssigt sårbare aspekter af vores personlighed. Formålet er at opdage disse dybere følelseslag, der påvirker vores liv fra det ubevidste, så vi kan frigøre os fra gamle mønstre og skabe en autentisk forbindelse til os selv og menneskene omkring os – hvad enten det er i nære relationer eller på arbejdspladsen. 

AUTENCITET OG SELVVÆRD
Når du ændrer dit paradigme, frigør du dig gradvist fra gamle mønstre, og du skaber en mere autentisk og nærende forbindelse til dig selv og andre. Det kan bidrage til at øge din selvbevidsthed, selvkærlighed og personlige vækst, fordi du lærer at tackle de følelsesmæssige udfordringer, der står i vejen for din selvværdsfølelse, din selvrespekt og dit generelle velbefindende.

DYB TRANSFORMATION
Det er en dybt transformerende tilgang, der hjælper med at frigøre os fra fortidens begrænsninger og skabe en stærkere og mere autentisk voksenlivsførelse. Vi genopdager, forstår og integrerer de følelser, der kan spænde ben for os, så vi kan rejse os op, som de vidunderlige og kreative mennesker, vi er – og leve de liv, vi vil elske at leve.

”Hvis vi ikke tager kærligt hånd om vores “indre barn”, vores fortid, så styrer og forgifter det vores voksenliv på smertefulde og uhensigtsmæssige måder.” 

Sagt af den amerikanske familieterapeut John Bradshaw

Jeg har samlet 40 års erfaring til en særlig metode - "Kasha metoden"

Hvad kan du opnå med denne tilgang?

FRA KONFLIKT TIL BALANCE
Gennem processen med indre barn terapi kan konflikten mellem vores bevidste og ubevidste sind blive afløst af en dyb indre ro og balance. Når vi forløser gamle sår og integrerer vores fortid på nye måder, skaber vi mulighed for at opleve større selvforståelse, accept og kærlighed til os selv. Dette gør det muligt for os at opbygge sundere relationer, tage beslutninger i overensstemmelse med vores sande ønsker og manifestere vores mål på en mere autentisk måde.

FRA BEGRÆNSNINGER TIL MULIGHEDER
Vores tidlige barndomserfaringer og følelsesmæssige reaktioner danner grundlaget for vores overbevisninger, adfærd og reaktioner som voksne. Disse oplevelser har ofte formet vores paradigmer – de mentale rammer, gennem hvilke vi ser og tolker verden omkring os. Indre barn arbejdet kan hjælpe os med at afkode, forløse og transformere dybtliggende mønstre og begrænsninger i vores liv.

KASHA METODEN
Vi bærer alle med os fragmenter af vores tidlige oplevelser og følelser, som stadig påvirker vores liv som voksne. Min tilgang, ”Kasha metoden”, fokuserer på at identificere og forløse de mønstre og overbevisninger, der blev dannet i barndommen. Ved at bringe opmærksomhed og kærlig omsorg til vores selvbillede, mønstre og beskyttelsesmekanismer, kan vi heale og frigøre os fra deres indflydelse. 

”Kasha metoden” en kraftfuld rejse mod heling, forvandling og personlig empowerment. Det er et dybtgående skridt mod at frigøre dig selv fra fortidens byrder og skabe en dyb forbindelse til dit autentiske selv, så du kan leve et liv med større glæde, tillid og muligheder.

Vækker forløbet noget i dig?

Et intensivt 3 måneders forløb kræver dedikation til din egen proces, og derfor er det vigtigt at vi sammen får afklaret,
om det er det rette for dig. Derfor er en indledende afklarende samtale nødvendig for at få en plads.
I samtalen vil jeg høre lidt om din nuværende situation, dine udfordringer og hvad du har af ønsker og drømme for din fremtid. På denne baggrund kan vi sammen afklare, om forløbet vil kunne skabe den forandring, du ønsker – og om du er parat til at deltage i 3 mdrs. forløbet.
Udfyld formularen nedenfor, og jeg kontakter dig snarest muligt.

Testimonials fra mine tidligere kursister

"Kurset var for mig en befrielse"

Jeg kom uden forventning. Kurset var for mig en befrielse, kontakten til mig selv, var vidunderlig. Ting der har tynget mig i årevis, blev ligegyldige. Jeg har en fornemmelse af at have sluppet tungt materiale. Da jeg gik fra forløbet var det med glæden som nyvunden ledsager. Jeg er så inspireret af den måde du arbejder på Kasha, dit udgangspunkt i essensen, inden vi bevæger os ind i det emotionelle lag, giver en dybde og meningsfuldhed, som jeg aldrig tidligere har oplevet i selvudviklingsarbejdet. Ting giver pludselig mening. Tak for det.
Marie

"Jeg er blevet meget bedre til at respektere mine grænser"

Kurset indre barn i kombination med 1:1 terapi har været medvirkende til, at jeg har fået startet på en personlig udviklings proces, som allerede nu har resulteret i nogle helt konkrete ændringer i mit liv. Jeg er blevet meget bedre til at respektere mine grænser og fortælle folk, hvad jeg godt kunne tænke mig. Tidligere var jeg bange for at blive afvist, når jeg udtrykte mine følelser og behov, men det er jeg ikke længere. Af hjertet tak.
Annemarie
Selvstændig

"Jeg kan aktivt bryde gamle mønstre"

Mit forløb med Life Coach Kasha Hansen har været fantastisk. Forløbet gav mig en vigtig indsigt om hvordan fortiden prægede min adfærd i nutiden, og dermed begrænsede mine handlemuligheder. Bevidstheden om de adfærdsmønstre har øget min selvforståelse, og gjort at jeg aktivt kan bryde de gamle mønstre. Det betyder, at jeg nu bedre kan stå ved mig selv, sige til og fra i stedet for at holde mig tilbage og deltage mere aktivt med mine omgivelser, både i mit arbejde og med min familie. Hele forløbet har været et uvurderligt bidrag til mit liv.
Troels
Erhvervsleder

Hvordan er kurset bygget op?

Et intensivt online forløb på 3 måneder

Kurset er bygget op som et onlineforløb, hvor vi mødes 1 x om ugen. Sideløbende har du mig ved hånden som coach og vejleder til din specifikke proces. 

Online forløb er genialt til at lære nye ting og skabe forandring i dit liv.
Du skal ikke forlade dit hjem, du skal ikke bruge transporttid og du behøver ikke at forholde dig til andre mennesker, mens du arbejder med dig selv. 

Materialet er dit for altid, så du kan se det igen og igen, og se nogle af de øvelser, der hjælper dig. Du har fri adgang til de guidede rejser jeg laver på kurset, og du kan altid stoppe videoerne og sidde og skrive reflektere lidt i dit eget tempo. Det er også langt billigere end traditionelle 1:1 sessioner, fordi du arbejder intensivt gennem både øvelser og videoer.

Hvordan er kurset bygget op?

Et intensivt online forløb på 3 måneder

Kurset er bygget op som et onlineforløb, hvor vi mødes 1 x om ugen. Sideløbende har du mig ved hånden som coach og vejleder til din specifikke proces. 

Online forløb er genialt til at lære nye ting og skabe forandring i dit liv.
Du skal ikke forlade dit hjem, du skal ikke bruge transporttid og du behøver ikke at forholde dig til andre mennesker, mens du arbejder med dig selv. 

Materialet er dit for altid, så du kan se det igen og igen, og se nogle af de øvelser, der hjælper dig. Du har fri adgang til de guidede rejser jeg laver på kurset, og du kan altid stoppe videoerne og sidde og skrive reflektere lidt i dit eget tempo. Det er også langt billigere end traditionelle 1:1 sessioner, fordi du arbejder intensivt gennem både øvelser og videoer.

Praktisk information om kurset

Datoer

Nye datoer på vej.

Kurserne trin 1a og trin 1b kan tages som enkeltstående kurser i den rækkefølge, der passer dig bedst, eller som et sammenhængende forløb. Du vil hver gang få nye indsigter, større selvværd og en mere kærlig tilgang til den sjæl du dybest set er.

Tider

2 dages kurser

Lørdag kl.: 09.00 – 16.30
Søndag kl.: 09.00 – 16.30

Sted

Kurset foregår i Charlottenlund, 2 min. fra stationen og fri parkering lige i nærheden.

Online deltagelse
Det er også muligt at deltage live online, hvis du måske bor langt væk eller ikke kan deltage fysisk. Du deltager via zoom på lige fod med dem, der er fysisk til stede på kurset. 

Pris og betaling
Senest 3 dage efter din tilmelding betales et depositum på kr.1.195, så du er sikret din plads. Senest ved første kursusdag betaler du restbeløbet på kr. 1.700. Du kan også betale hele kursusbeløbet på kr. 2895. Du modtager en bekræftelsesmail med praktiske oplysninger i dagene efter din tilmelding.

Hvis du har deltaget før, men gerne vil arbejde videre med din proces, kan du få kr.795 i rabat, så længe der er pladser. Pris kr. 2100.

I prisen er der lidt formiddagsbrød og frugt, kaffe og te i pauserne, men frokosten står du selv for. Den kan både medbringes eller købes på en af de nærliggende caféer.

Et weekendkursus + et klippekort
Mange vælger at kombinere kurset med individuel terapi, da det hurtigt skaber vedvarende ændringer og giver et stort udbytte. Køber du et klippekort til 5 gange individuel terapi eller coaching, sparer du kr. 500 og kortet kan bruges i op til et år. På den måde sikrer du dig fortsat støtte og mulighed for at fordybe og integrere weekendens mange indsigter og processer. 

Begrænset antal pladser
Da det er vigtigt for mig at du får det optimale udbytte ud af kurset er der et begrænset antal pladser på kurserne, så tilmeld dig gerne i god tid, da kurset generelt er meget efterspurgt.

Anbefalinger fra klienter

Lad os tage en snak og afklare,
om du er

Klar til at skifte dit paradigme?

Det er vigtigt for mig, at alle der er med på forløbet er klar til det og ved, hvad processen indebærer. Derfor er en indledende afklarende samtale nødvendig inden tilmelding. Her taler vi lidt om din situation og hvilke ønsker du har, og jeg fortæller dig, om 3 måneders forløbet er et match. 
Klik nedenfor og udfyld formularen, så kontakter jeg dig snarest muligt.