SE-Traume terapi

Frigør dig selv fra stress, angst, overbelastning og chokerende/ traumatiske oplevelser

En nænsom og effektiv metode til forløsning af stress, angst og traumer.

SE-metoden er både nænsom og effektiv og har vist sig at hjælpe tusindvis af mennesker med både at regulere, afhjælpe og reducere de eftervirkninger og symptomer, der er opstået p.gr.a. traumatiske hændelser og overvældende begivenheder.

Næsten alle mennesker har været udsat for overvældende eller traumatiske oplevelser i deres liv, og det er som regel meget belastende at have angst, stress og traumer, som ikke er blevet ordentlig forløst. De kan være årsag til mange udefinerbare fysiske som psykiske symptomer.

Book en gratis afklarende samtale i min kalender, og lad os få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig videre.

SE-Traume terapi

En nænsom og effektiv metode til
forløsning af stress, angst og traumer

Kender du til følelsen af...

Kan du genkende ovenstående, går du måske rundt med et ubearbejdet traume, der dræner dig for energi.  

Book en session eller en gratis afklarende samtale i min kalender, og lad os få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig videre.

SE-Traume terapi

Frigør dig selv fra stress, angst, overbelastning og chokerende/ traumatiske oplevelser

SE-metoden er både nænsom og effektiv og har vist sig at hjælpe tusindvis af mennesker med både at regulere, afhjælpe og reducere de eftervirkninger og symptomer, der er opstået p.gr.a. traumatiske hændelser og overvældende begivenheder.

Næsten alle mennesker har været udsat for overvældende eller traumatiske oplevelser i deres liv, og det er som regel meget belastende at have angst, stress og traumer, som ikke er blevet ordentlig forløst. De kan være årsag til mange udefinerbare fysiske som psykiske symptomer.

Kender du til oplevelsen af:

 • At være overvældet, stresset, ængstelig og bange?
 • At være på vagt og i en slags konstant alarmberedskab?
 • At føle dig udbrændt, hjælpeløs og deprimeret?
 • At du har svært ved at fokusere og har mistet dit gå-på-mod?
 • At få pludselige og voldsomme følelsesudbrud, som du ikke kan kontrollere?
 • At have livslange symptomer som smerter eller andre fysiske symptomer, som ingen kan hjælpe dig med at helbrede ellerdiagnosticere?
 • At du har søvnbesvær og føler dig træt eller modløs?

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af de ovenstående symptomer, så har du højst sandsynligt et eller flere traumer, som belaster dig unødigt i din hverdag.

Det kan f.eks. være 

 • Barndomstraumer
 • Overgreb, vold, trusler på livet
 • Bilulykker, fald, piskesmæld
 • PTSD, (posttraumatisk stress)
 • Operationer, bedøvelse
 • Livstruende sygdom, pludselige dødsfald
 • Krig, naturkatastrofer

Når du er i en tilstand af indre stress, bekymring eller angst, er det helt naturligt, at du ikke kan slappe af, finde hvile, energi eller livslyst, da dit nervesystem er på overarbejde og ude af balance. Det hæmmer din livskvalitet – du føler dig “ude af dig selv” og kan hverken tænke klart eller tage de rigtige beslutninger.

Traume terapi med “SE- metoden”

En nænsom og effektiv metode til forløsning af stress, angst og traumer

SE-metoden er både nænsom og effektiv og har vist sig at hjælpe tusindvis af mennesker med både at regulere, afhjælpe og reducere de eftervirkninger og symptomer, der er opstået p.gr.a. traumatiske hændelser og overvældende begivenheder.

Det gælder både angst og traumer opstået i nyere tid, men også traumer og angstfyldte hændelser helt tilbage fra barndommen. F.eks. omkring det at blive forladt eller bortadopteret. Skænderier, alkohol, sygdom, incest eller vold i familien, samt fødselstraumer og traumer omkring tilknytning, skam, svigt og afvisning.

Når de traumatiske og angstfyldte oplevelser forløses, vil du føle dig mere tryg, rolig og afslappet og igen få mere energi og overskud til at tage fat i din hverdag med fornyede kræfter.

Metoden har vundet stor udbredelse både her og i udlandet og den adskiller sig fra almindelig samtaleterapi ved at nervesystemet og kroppen er i centrum – og at man på en nænsom måde, får bevidstgjort og frisat de begivenheder, der stadig belaster ens nervesystem.

At forløse angst og traumer fra krop og sind styrker din livskvalitet og følelse af ro og optimisme. Samtidig lærer du, hvordan du kan komme mere tilstede her og nu, så du kan genskabe den fulde kontakt med dig selv og omverdenen.

Individuelle Sessioner -
1:1 forløb med SE-Traume terapi

Med traume terapi er det vigtigt at booke et sammenhængende forløb, og 3-6 gange er som regel et godt sted at starte.

Effekten af et godt tilrettelagt forløb med traumeheling hjælper dig til at få din indre følelse af stabilitet, tryghed og overskud tilbage og er langt stærkere og mere vedvarende end at tage enkeltvise sessioner en gang imellem.

Hvor ofte skal jeg komme, – og kan SE-Traumeterapi også afhjælpe stress, angst og søvnløshed?
Ja, SE-Traume terapi kan helt sikkert afhjælpe angst og stress. Jeg har set rigtig mange eksempler på, hvor virkningsfuldt og helende Traume terapi er i forbindelse med stress, søvnløshed og angst.

Det er nervesystemet, der er oppe at køre eller ude af balance, når du oplever stress, angst, søvnløshed eller indre uro. SE- Traume terapi er en nænsom, men meget effektiv metode til at afhjælpe og stabilisere dit nervesystem, så du igen får mere energi og overskud. Med SE-Traume terapi behøver du ikke leve med de ødelæggende symptomer i årevis.

Hvis du har et helt specifikt og afgrænset traume, du gerne vil have afklaret, så er et lille forløb på 3 sessioner som regel nok. Hvis det derimod er et eller flere dybereliggende traumer, du ønsker at få bearbejdet og forløst, så skal du regne med et længere forløb.

De fleste vælger at starte med en enkelt session og booker så et forløb over 5 -10 gange og kommer ca. 2-3 gange om måneden i starten og senere måske en gang om måneden.

SE-metoden hjalp mig tilbage til livet

Jeg har selv oplevet en livstruende bilulykke, hvor jeg kom slemt til skade og fik et meget traumatisk piskesmæld. Det ændrede mit liv på få sekunder og jeg fik mange fysiske som psykiske følge symptomer efter ulykken. Jeg ved derfor fra egen erfaring, hvor stor en hjælp, der er at hente i SE-Traume terapi metoden, når det handler om at frigøre sig fra chokerende, angstfyldte og traumatiske oplevelser.

Jeg fik ikke kun bearbejdet min bilulykke og de mange symptomer, men også et tidligt traume fra min barndom, som stadig sad fastlåst i mit nervesystem. Det blev en meget helende proces både følelsesmæssigt og kropsligt og i dag oplever jeg stor glæde og taknemmelighed over, at jeg har fået mig selv og mit liv tilbage.

Jeg er medlem af SE® foreningen i Danmark. 

SE-metoden, Somatic Experiencing, er udviklet af Peter Levine til at afhjælpe og helbrede følgerne af traumatiske oplevelser– og understøtter samtidig alle former for stresshåndtering, terapi og coaching.

Jeg er medlem af SE® foreningen i Danmark. 

SE-metoden, Somatic Experiencing, er udviklet af Peter Levine til at afhjælpe og helbrede følgerne af traumatiske oplevelser– og understøtter samtidig alle former for stresshåndtering, terapi og coaching.

Book en session allerede i dag!

*Efter tilmelding vil du blive kontaktet af Kasha for nærmere aftale

Anbefalinger fra klienter