Om Kasha Hansen

Psykoterapeut, Coach og Parterapeut i Charlottenlund nær København

Kasha Hansen - Psykoterapeut, Coach og Parterapeut i Charlottenlund

Hvad nu hvis...

...du kunne få det liv, du længes efter?

Gennem de sidste 35 år har jeg dagligt hjulpet både kvinder og mænd, der måske som dig:

Book en gratis afklarende samtale, om hvordan jeg kan hjælpe dig videre...

Hvad nu hvis du kunne få det liv, du længes efter?

Jeg hjælper dig ikke bare med at forstå dig selv, men også med at få modet til at tage de skridt, der skal til for at ændre de ting, du ønsker.
Gennem de sidste 35 år har jeg dagligt hjulpet både kvinder og mænd, der fx.:

Få et mere kærligt, sundere og rigere liv ved at ændre de mønstre og roller som ikke længere gavner og tjener dig, – så du kan skabe det kærlighedsliv, det parforhold eller det familie- og karriereliv, du længes efter.​

Psykoterapeut, Coach og Parterapeut i Charlottenlund nær København

Specialist i selvværd, essensarbejde, “indre barn”, traume terapi, forældre- og parforholds problematikker, angst, stresshåndtering og personligt lederskab.

Gennem mine mere end 35 år som terapeut har jeg hjulpet mennesker til et liv med større kærlighed, glæde, indre ro og balance. Jeg brænder for at rykke mennesker, og det er en berigende proces at hjælpe et andet menneske til et bedre liv med evnen til at håndtere udfordringer, livskriser eller genopbygge manglende troen på og kærligheden til sig selv.

Min egen udviklingsproces, livserfaring og de mange forskellige coaching- og psyko-spirituelle retninger, jeg har uddannet mig indenfor, har været en stor støtte og kompetence i mit professionelle arbejde som coach, traume- og psykoterapeut. Det giver mig en solid ekspertise til at møde dig, lige dér hvor du er, og til at se flere lag i den problematik, du kommer med. 

Jeg glæder mig til at møde dig!

Jeg hjælper dig tilbage til dig selv...

Jeg hjælper dig ikke bare med at forstå dig selv, men også med at få troen og modet til at tage de skridt der skal til for, at du kan leve det liv, du dybest set ønsker dig. Jeg hjælper dagligt både kvinder og mænd, der: 

Bliv mødt af erfaring og nænsomhed

Få et mere kærligt, sundere og rigere liv ved at ændre de mønstre og roller som ikke længere gavner og tjener dig, – så du kan skabe det kærlighedsliv, det parforhold eller det familie- og karriereliv, du længes efter.

Gennem mine mere end 35 år som terapeut har jeg dagligt hjulpet mennesker til et liv med større kærlighed, glæde, indre ro og balance. Jeg brænder for at rykke mennesker, og det er en berigende proces at hjælpe et andet menneske til et bedre liv med evnen til at håndtere udfordringer, familie- og parforhold, livskriser eller genopbygge manglende tro på og kærlighed til sig selv.

Min egen udviklingsproces, livserfaring og de mange forskellige uddannelsesmæssige retninger, jeg har fordybet mig i, har på hver sin måde bidraget med erfaring og kompetence i mit professionelle arbejde som coach, traume-, par- og psykoterapeut. Gennem mine mange års erfaring med klienter og kursusvirksomhed har jeg udviklet en nænsom, dybdegående og virkningsfuld kombination af de bedste teknikker og redskaber indenfor psykoterapi, coaching, traume-, indre barn- og essens arbejde.

Det giver mig en solid ekspertise til at møde dig, lige dér hvor du er, og til at se flere lag i den problematik, du kommer med. 

Jeg glæder mig til at møde dig!

Kasha Hansen

Specialist i selvværd, essensarbejde,
“indre barn”, traume terapi, forældre- og parforholds problematikker, angst, stresshåndtering og personligt lederskab.

”Med en særlig evne skaber Kasha et rum af nærvær og tillid som understøtter, at man hurtigt og enkelt kan fokusere på kernen i det, man gerne vil have fokus på. Kasha formår kærligt at guide mennesker ind i en dybere kontakt og accept af sig selv og finde den styrke og nænsomhed, der skal til for at kunne møde de til tider svære ting i ens liv med fornyet selvindsigt og klarhed.”

Jens Estrup fra Levlykkeligt​

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Lige meget hvor du har dine udfordringer
- kan vi sammen gøre noget ved det

Måske har du udfordringer som single, i dit familieliv- eller parforhold eller måske er det mere karrieremæssigt? Men lige meget hvor det er, du føler, at du kommer til kort eller ønsker dig mere af livet end det du har nu, så ved jeg, at du kan ændre det. At du har det, der skal til for at lykkes, men måske bare ikke ved hvordan.

Du vil sikkert kunne nikke genkendende til fra tid til anden at blive udfordret af livet eller af ens egne begrænsninger og reaktionsmønstre? Heldigvis ved jeg der kan gøres noget ved det, uanset hvor du føler du står i stampe. Med mine 35 års erfaring som kursusleder, psykoterapeut og coach indenfor stresshåndtering, parterapi og personlig som spirituel udvikling, hvor jeg har hjulpet tusindvis af mænd og kvinder til et rigere og mere glædesfyldt liv, ved jeg, at det er muligt at ændre det, der er smertefuldt og gør ondt i sjælen til en indre følelse af styrke, glæde og kærlighed. Til at kunne skabe det liv og de ligeværdige forhold vi drømmer om.

Når først du kan værdsætte og anerkende dig selv for det smukke menneske du er, er det muligt at opnå den indre ro og balance, der skal til for at du kan skabe det singleliv, det kærlighedsliv eller den karriere, du ønsker dig.

Alting bliver lettere at håndtere, når du ikke blander fortidens ofte smertefulde oplevelser ind i nutiden. Når du kan frigøre dig og forstå, hvordan de udfordringer og problematikker du møder i dit nuværende? Voksenliv? ofte har dybe rødder og sammenhænge med den opvækst, du havde som barn. Om du der blev set hørt og anerkendt? Om du fik den omsorg og kærlige kontakt vi alle/ethvert barn? har brug for. Eller om du blev mødt med svigt, skæld ud og aldrig følte du var helt god nok?

Mine klienter siger...

Jeg havde sat ”mit lys under en skæppe, men troede det var mig
Jeg er superpositiv overfor hvor meget der blev åbnet op i løbet af mit forløb hos Kasha. Jeg har fået en meget større forståelse for hvor meget jeg har sat ”mit lys under en skæppe” og ikke troet nok på mig selv. Kasha har med sin oprigtige og indfølende måde at støtte og spørge ind på, hjulpet mig til i dag at stå mere frem og være ”det lys”, jeg er skabt til at være

Hele forløbet hos Kasha har været et uvurderligt bidrag til mit liv
Mit forløb med psykoterapeut og LifeCoach Kasha Hansen har været fantastisk. Forløbet gav mig en vigtig indsigt om hvordan fortiden prægede min adfærd i nutiden, og dermed begrænsede mine handlemuligheder. Bevidstheden om de/mine? adfærdsmønstre har øget min selvforståelse, og gjort at jeg nu aktivt kan bryde de gamle mønstre. Det betyder, at jeg bedre kan stå ved mig selv, sige til i stedet for at holde mig tilbage og deltage mere aktivt med mine omgivelser, både i mit arbejde og med min familie. Hele forløbet har været et uvurderligt bidrag til mit liv.

Jeg har fået tro på at mine drømme og ønsker kan blive til virkelighed
Jeg oplever at online kurset, ”Virkeliggør dine drømme og ønsker” har givet mig nye tanker og håb ifølge min fremtid. Jeg er overbevist om at det vil åbne nye muligheder i mit liv og jeg kan allerede se at det at fokusere og tage de små skridt virker. Det har betydet meget for mig at høre Kasha`s mange gode eksempler og endnu mere at mærke hendes tillidsvækkende og åbnende energi. Det har været særlig stærkt at arbejde med traumer, angst og forhindringer og samtidig arbejde med mine drømme. Begge dele er jo altid i spil og en del af helheden. At favne begge dele giver mig derfor stor mening. Forløbet har helt sikkert givet mig en fornyet tro på nye muligheder og større mod til at forfølge disse.

Min personlige udviklingsrejse

Jeg fungerede fint og havde succes udadtil, men indeni troede jeg ikke på mig selv

Min egen rejse begyndte pludselig den dag hele min facade brød sammen. Hvor jeg tvivlede på mig selv, følte livet var meningsløst og ikke til at bære følelsesmæssigt. 

Dengang vidste jeg ikke, at min opvækst og fortid styrede og forgiftede mit liv og mine muligheder. Jeg var kommet til at tro på og leve ud fra fortidens følelse af ikke at være interessant, værd at elske og at det jeg havde at give til andre ikke var godt nok. Først da jeg havde arbejdet med mig selv over tid begyndte jeg at anerkende mig selv og kunne herfra begynde at skabe ligeværdige og respektfulde forhold, både overfor mig selv og til andre.  

I dag glædes jeg over at have haft mit eget center for udvikling og vækst i 35 år, hvor jeg dagligt har undervist og via mine kurser, uddannelser og 1:1 terapi, indre barn og coaching sessioner har hjulpet flere tusind videre på deres vej til et mere kærligt, glædesfyldt og rigere liv.

Jeg har på egen krop og sjæl oplevet den helende kraft, som ægte kontakt og nærvær igangsætter, både personligt og i mit professionelle arbejde  –
og det har fulgt mig lige siden…

Som noget nyt underviser jeg nu på NLP-huset i Valby på deres psykoterapeutiske uddannelse. Et samarbejde, jeg i dag er meget glad for, da jeg gerne vil nå ud til så mange mennesker som muligt, med den effektive og transformerende kombination af mange forskellige terapi- og coachende teknikker, jeg i praksis ser har en stor og helende indflydelse på så mange menneskers liv.

Via min egen udviklingsproces er jeg i dag et mere helt og lykkeligt menneske og det er det, jeg også hjælper andre mennesker med som terapeut og lifecoach. Jeg har fået vendt min egen smerte og tvivl til styrke og livsvisdom, og kan rumme og dele mig selv fra et mere ægte og dybt sted.

Når tvivl og gamle mønstre ind imellem dukker op, så styrer og forgifter det ikke længere mit liv. Jeg finder hurtigere tilbage til min egen værenskerne og føler stor værdsættelse og taknemmelighed over, nu at have både mere selvværd, indre ro og de redskaber, der skal til for at de udfordringer jeg møder på min vej, både styrker og holder mig levende og intakt.

Min tiltrækning til Indiens mystik og de forskellige læremestre, meditations steder, hellige templer, bjerge og floder har igennem årene fået mig til at opsøge indiske byer som Tiruvannamalai og Rishikesh.

Her har jeg kunnet fordybe og forfine min meditative praksis og forståelse for, hvem vi mennesker dybest set er i vores essens og inderste kerne. Det har hjulpet mig ind i en dybere form for klarhed og hjertekontakt.

Mange kommer til mig med et ønske og længsel efter at få en mere dyb og ægte kontakt med sig selv og komme ud af begrænsende mønstre og vaner. Det har altid været min store glæde og passion at støtte mennesker i at få kontakt til deres iboende styrke, glæde og kærlighed.

 

Lidt billeder fra mine rejser til Indien

Book en session allerede i dag!