Angst- og stress håndtering

Lad ikke angst og stress overtage magten i dit liv

Angst- og stress håndtering er et tilbud skabt for dig, der oplever de første spæde eller de mere alvorlige symptomer på angst eller stress. Eller for dig, der allerede er sygemeldt pga. angstsymptomer og stress og derfor måske har svært ved at bevare overblikket, har konflikter på jobbet eller i privatlivet.
Påtager dig for meget ansvar eller tværtimod ikke kan magte noget og let overvældes af selv de mindste ting.

Book en gratis afklarende samtale i min kalender, og lad os få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig videre.

Angst- og stress coaching

Lad ikke angst og stress overtage magten i dit liv

Angst- og stress coaching er et tilbud skabt for dig, der oplever de første spæde eller de mere alvorlige symptomer på angst eller stress. Eller for dig, der allerede er sygemeldt pga. angstsymptomer og stress og derfor måske har svært ved at bevare overblikket, har konflikter på jobbet eller i privatlivet.
Påtager dig for meget ansvar eller tværtimod ikke kan magte noget og let overvældes af selv de mindste ting.

Overskud, glæde og balance

Angst- og stress håndtering forløbet er også udbytterigt for dig, som gerne vil forebygge og lære at kunne håndtere dit liv og dine udfordringer på en sådan måde, at du netop IKKE får stress eller angstanfald. Det er også for dig der ønsker at passe bedre på dig selv og gerne vil kunne afbalancere dit eget nervesystem.

Stress- og angst håndtering vil hjælpe dig med at passe bedre på dig selv og du vil få hjælp til at kunne afbalancere dit eget nervesystem og derved mindske den overbelastning, der sidder som spændinger i din krop og som tankemylder i dit sind.

Stress er nært forbundet med angst og det er derfor vigtigt at du får gjort noget ved det, – så det ikke tager magten over dig og dit liv.

Med et forløb i stress håndtering vil du lære at forebygge og komme til hægterne igen efter en kort- eller længerevarende periode med angst eller stress. Du lærer at regulere dit angst- eller stress niveau og får redskaber og hjælp til bedre at kunne håndtere din hverdag.

Kort sagt at du igen kan tage magten tilbage og leve dit liv med større overskud og glæde.

Angst- og stress håndtering forløbet er også udbytterigt for dig, som gerne vil forebygge og lære at kunne håndtere dit liv og dine udfordringer på en sådan måde, at du netop IKKE får stress eller angstanfald. Det er også for dig der ønsker at passe bedre på dig selv og gerne vil kunne afbalancere dit eget nervesystem.

Stress- og angst håndtering vil hjælpe dig med at passe bedre på dig selv og du vil få hjælp til at kunne afbalancere dit eget nervesystem og derved mindske den overbelastning, der sidder som spændinger i din krop og som tankemylder i dit sind.

Stress er nært forbundet med angst og det er derfor vigtigt at du får gjort noget ved det, – så det ikke tager magten over dig og dit liv.

Med et forløb i stress håndtering vil du lære at forebygge og komme til hægterne igen efter en kort- eller længerevarende periode med angst eller stress. Du lærer at regulere dit angst- eller stress niveau og får redskaber og hjælp til bedre at kunne håndtere din hverdag.

Kort sagt at du igen kan tage magten tilbage og leve dit liv med større overskud og glæde.

Er du ramt af positiv eller negativ stress?

Positiv stress øger din præstationsevne og din udholdenhed, og belaster ikke kroppen, men giver dig energi, fokus og du kan præstere og yde dit bedste, så længe det er i kortere perioder ad gangen. De fleste stressfaktorer kommer fra vores omgivelser og de udfordringer eller forandringer vi måske dagligt møder. Så længe du tror du kan håndtere dem bliver du ikke stresset, angst eller udkørt, men har bare travlt på den gode og sunde måde.

Negativ stress er når du har kørt på i for lang tid uden at lytte til dig selv og kroppens faresignaler. Det skader dit helbred og din gode nattesøvn.
Hvis du f.eks. har følelsen af ikke at kunne følge med og nå alt det du gerne vil, så udløser din krop stress-og angsthormoner. De er skadelige på sigt og derforoplever mange mennesker  udbrændthed, depression eller andre fysiske som psykiske skavanker.

Fysiske symptomer på stress

Hovedpine, hjertebanken, smerter i brystet, kvalme, åndedrætsbesvær, tankemylder, manglende overblik, spændinger i nakke/skuldre, træthed, svimmelhed og søvnforstyrrelser. Mavepine, svækket immunforsvar, mavesår, forhøjet blodtryk eller hjerte-kar-sygdomme. Panikanfald, katastrofetanker, manglende overblik, hukommelsesbesvær, aggressivitet, humørsvingninger, håbløshed, uro, grådlabil, manglende sexløst og lav selvtillid.

Overskud, glæde og balance

Efter et angst- eller stress coaching forløb oplever de fleste at være blevet styrket og mere afklaret. De føler, at de ikke bare kommer ovenpå igen, men at de har gennemgået en positiv udvikling igennem de processer, selverkendelser og teknikker, de har fået integreret i deres hverdag undervejs i processen. At deres selvtillid, overskud, og livsglæde er vokset betydeligt.

I dag er der rigtig mange mennesker der lider af angst eller stress. Jeg er uddannet stresscoach og tilrettelægger hele tiden mine klientforløb ud fra de sidste forskningsresultater og psykologiske retningslinjer indenfor behandling af stress og angst. 

Jeg har hjulpet rigtig mange mennesker til at komme fri af deres angst og stress symptomer ved bl.a. at bruge teknikker indenfor:

  • SE- traumeterapi for at få nervesystemet i balance.
  • Mindfuldness og nærværstræning, til at kunne stoppe de ubevidste eller vanemæssige tanke- og reaktionsmønstre. Til at finde indre ro og blive mere nærværende i nuet med det der rent faktisk sker, fremfor at lade sig styre af sine tanker og forestillinger.
  • De nyeste teknikker indenfor kognitiv adfærdsterapi, som er en forståelse for hvordan vores tanker, krop, følelser og adfærd hænger sammen og hvordan man kan ændre og styre det i en mere konstruktiv retning.
  • Eksponeringsterapi handler om at kunne rumme og favne de symptomer man oplever, på en mere hensigtsmæssig måde.

Individuelle Sessioner -
1:1 stresshåndterings forløb

Selve forløbet

Når du har været under pres i længere tid og du begynder at have angst eller stress symptomer, så er det vigtigt at søge hjælp. Stress kan komme af mange ting og er en naturlig reaktion på angst og overbelastning gennem længere tid.

Det kan være arbejds- eller kriserelateret eller stamme fra store omvæltninger i familien eller hos ens nærmeste, såsom dødsfald, sygdom, flytning, skilsmisse eller konflikter i ens nære relationer.

Er man presset i forvejen kan mindre hændelser let blive ”dråben der får bægeret til at flyde over”, som får det hele til at vælte. Man føler ikke der er tid til at stoppe op og tage sig af sig selv – og kroppen går i en slags alarmberedskab man ikke selv kan styre.

De første sessioner vil hovedsageligt handle om vejledning og rådgivning. Du vil få hjælp til at kunne afbalancere dit eget nervesystem og mindske den stress eller overbelastning, der sidder i din krop. Du vil også få indsigt i de årsager og handlemønstre, som er medvirkende til at du mister balancen.

På den baggrund kan vi arbejde med at finde nye og bedre måder at takle de udfordringer, du står over for. Om det er jobbet, familien,  økonomien eller måske dine egne krav og forventninger til dig selv,  så skal vi nok finde en løsning på det, så du kan komme ud på den anden side.

For at hjælpe og støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet, vil du få værktøjer med hjem fra gang til gang, der vil hjælpe dig med at skabe balance fysisk, følelsesmæssigt og mentalt. Du vil også få vejledning i, hvordan du kan forebygge stress og angst fremadrettet.

Vil du læse mere om stress & angst?

I dette blogindlæg kan du læse mere om stress og angst, samt hvordan du kan finde din vej ud af angstens greb.

Anbefalinger fra klienter

Book en session allerede i dag!

*Efter tilmelding vil du blive kontaktet af Kasha for nærmere aftale