Essens & Nærvær

”Essens og nærvær” er en dyb og berørende rejse ind i hjertets åbenhed

Essens betyder væren. Det væsentlige. Det oprindelige. Vores sande iboende natur som er uforanderlig og altid til stede. En væren, som vi alle glimtvis oplever, oftest uden at erkende det. Nærvær er selve evnen til at være til stede og at møde virkeligheden, som den er- fra øjeblik til øjeblik.
At skabe ægte nærvær handler om at udvikle vores evne til at lytte fra og med hjertet. Nærvær er en form for intelligens der opstår, når vi får lejlighed til at være stille og ”være” som vi er.

Mange længes efter at få en dybere kontakt med sig selv, med andre og med livet. Vi kender alle i glimt en følelse af at være naturligt til stede. Hvor vi hviler i os selv og får kontakt med den naturlige glæde det er at blive berørt over andre, os selv og livet som sådan. 

Når du hviler ind i din Essens, din værens-kerne, formår du at møde livets udfordringer, problematikker og længsler fra et ikke- dømmende, åbent rum af nærvær. 

Igennem denne oplevelse af nærværende åbenhed bliver det så langt nemmere at møde de følelser, som du måske plejer at afvise, undertrykke eller kritisere med både accept, forståelse og omsorg. 

Du vil erfare at de processer der måtte dukke op undervejs er selve nøglen til at få løsnet det landskab af selvkritik, tvivl og smerte, som gør dig ufri. Det er selve vejen til større selvværd og åbenhed.

Efterhånden som dit nærvær og åbenhed fordyber sig bliver det nemmere at mærke hvad du brænder for og at gøre alvor af det. Det bliver langt mere naturligt at leve, handle og at udtrykke dig i overensstemmelse med dit eget hjerte og hvad der er sandt for dig.

Når kontakten med din Essens, din værens-kerne fordyber sig vil du kunne opleve noget større eller noget der hviler i sig selv, kommer dig i møde. Det kan opleves som en dyb samhørighed som går hinsides din egen personlighed.

”Essens og nærvær” er en dyb og berørende rejse ind i hjertets åbenhed

Essens betyder væren. Det væsentlige. Det oprindelige. Vores sande iboende natur som er uforanderlig og altid til stede. En væren, som vi alle glimtvis oplever, oftest uden at erkende det. Nærvær er selve evnen til at være til stede og at møde virkeligheden, som den er- fra øjeblik til øjeblik.
At skabe ægte nærvær handler om at udvikle vores evne til at lytte fra og med hjertet. Nærvær er en form for intelligens der opstår, når vi får lejlighed til at være stille og ”være” som vi er. 

Mange længes efter at få en dybere kontakt med sig selv, med andre og med livet. Vi kender alle i glimt en følelse af at være naturligt til stede. Hvor vi hviler i os selv og får kontakt med den naturlige glæde det er at blive berørt over andre, os selv og livet som sådan. 

Når du hviler ind i din Essens, din værens-kerne, formår du at møde livets udfordringer, problematikker og længsler fra et ikke- dømmende, åbent rum af nærvær. 

Igennem denne oplevelse af nærværende åbenhed bliver det så langt nemmere at møde de følelser, som du måske plejer at afvise, undertrykke eller kritisere med både accept, forståelse og omsorg. 

Du vil erfare at de processer der måtte dukke op undervejs er selve nøglen til at få løsnet det landskab af selvkritik, tvivl og smerte, som gør dig ufri. Det er selve vejen til større selvværd og åbenhed.

Efterhånden som dit nærvær og åbenhed fordyber sig bliver det nemmere at mærke hvad du brænder for og at gøre alvor af det. Det bliver langt mere naturligt at leve, handle og at udtrykke dig i overens-stemmelse med dit eget hjerte og hvad der er sandt for dig.

Når kontakten med din Essens, din værens-kerne fordyber sig vil du kunne opleve noget større eller noget der hviler i sig selv, kommer dig i møde. Det kan opleves som en dyb samhørighed som går hinsides din egen personlighed.

At møde dig selv og livet – er en gave

Det kræver mod og styrke at turde være sårbar, åben og sensitiv fremfor at opretholde en facade som i bund og grund føles tom og mangelfuld

Vi har alle behov for at mærke at vi hører til. At vi er elsket og værdsat og det er ofte dette behov som tager os bort fra os selv.

Når vi mister vores nærvær, mister vi os selv. Ofte oplever vi en form for tomhed, utilstrækkelighed og en følelse af værdiløshed. Vi sidder fast i ukærlige mønstre og selvbilleder og søger at opnå anerkendelse, accept og kærlighed i det ydre liv gennem vores nære relationer eller vores karriere.

Når først du oplever at du er blevet berørt af noget dybere og i højere grad er i stand til at hvile i et åbent- ikke dømmende nærvær, får du naturlig adgang til dine iboende kvaliteter. Livet føles i højere grad som en gave der er blevet dig givet. Det kan give sig til udtryk som:

  • At du hviler mere i dig selv 
  • At du har fået tillid til din egen proces
  • At du mærker at du er på rette vej
  • At du lever i accept af nuet, uanset hvad det måtte indeholde 
  • At du giver dig selv pusterum og tid til ”at være”
  • At du tillader dig selv at blive berørt og lader dig berøre
  • At du tør følge dit hjerte og din medfødte visdom
  • At du bliver favnet i et rum der er større end dig selv
  • At du lever med en dyb vished om at du er velkommen – lige præcis som den du Er

“There is something in everybody that longs for that awakening to be truer to yourself.”

Terapi der virker

Essensforvandling

Book en session

Healing af det indre barn

Livskvalitet, glæde og berørthed

Essensen i terapi er at styrke din selvindsigt, selvværd. og accept

Hvis vi ikke kan møde os selv med accept og kærlighed ændrer det ikke noget grundlæggende i vores selvopfattelse. Vi vil igen og igen falde tilbage i de samme velkendte, uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger.

Når du forholder dig til nuet betyder det ganske enkelt at være til stede med det der er lige nu. At du ikke lever i fremtiden eller hænger fast i fortiden.

Jo hyppigere du opdager, at du ikke er din historie eller dine overbevisninger, des lettere vil du kunne leve dit liv med en følelse af frihed, livskvalitet, tillid, berørthed og kærlighed til dig selv og andre.

Når du bliver berørt af din egen sjæls kvaliteter og dit hjertes sandhed vil du opleve at selv de sværeste følelser bliver indgange til både healing, glæde og dyb taknemmelighed.

Læs mere om hvad jeg tilbyder

Læs mere om
hvad jeg tilbyder

Den sjælelige og spirituelle dimension i al selvudvikling, har altid haft stor betydning for mig, både personligt og professionelt, og præger min tilgang til enhver problemstilling. Her kan du læse mere om, hvad jeg som psykoterapeut og coach i Charlottenlund tilbyder at hjælpe dig med.

Terapi der virker

Kurser

Jeg tilbyder løbende kurser med fokus på at øge dit selvværd.

kasha hansen

Om Kasha Hansen

Læs mere om mig og min baggrund inden for terapi og selvudvikling.

Holistisk-Behandling-2E.jpg

Sessioner

Læs mere om de
forskellige typer sessioner jeg kan tilbyde.

Tag det første skridt...

Book en uforpligtende samtale og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.
Kontakt mig allerede i dag på (+45) 21 24 00 68 eller skriv en mail til mig på kasha@terapidervirker.dk